"Bulldog Study"

Edson Martinez, 2019 Gauche on paper

"Bulldog Study"