"Bulldog Study"


Edson Martinez, 2019

Gauche on paper